Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3

Τυπώστε το σχέδιο σε ένα αδιάσταλτο ριζόχαρτο.

Τοποθετείστε το σχέδιο μαζί με το αφρώδες υλικό σε το μηχάνημα και φωτίζετε.

Κλείστε το αφρώδες υλικό μαζί με το μελανωμένο ταμπόν στη σφραγίδα και η σφραγίδα είναι έτοιμη να δωθεί στον πελάτη. Το αφρώδες υλικό μελανώνει σε μια ώρα (ανάλογα με το σχήμα της σφραγλιδας - μέσος όρος 2 ώρες) και είναι έτοιμη για χρήση.